1. Müügitingimuste kehtivus

 

1.1 Müügitingimused kehtivad ABC ANIME veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja ABCANIME OÜ. (edaspidi Veebipood ABC ANIME) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ABC ANIME veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3 Veebipood ABC ANIME jätab endale õiguse teha kasutamistingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel ABC ANIME.

 

2. Hinnainfo

 

2.1 Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
2.2 Tarnijad on Itella SmartPOST ja Omniva.
2.3 Maksevaluutaks on eurod.
2.4 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni maksetähtaja aegumiseni (24 tundi pärast tellimuse vormistamist).
2.5 Kui tellimus on esitatud enne kasutamistingimuste või hindade muutmist, kehtivad tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimused.
2.6 Veebipood ABC ANIME jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel ABC ANIME.

 

3. Tellimuse vormistamine

 

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Mine kassasseˮ.
3.3 Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.
3.4 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Kinnitage tellimusˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve. Andmed makse sooritamiseks leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
3.5 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.6 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 10.00−20.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14:00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

 

4. Müügilepingu jõustumine

 

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood ABC ANIME andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood ABC ANIME poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood ABC ANIMEle tasuma kauba eest arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist ABC ANIME pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine

 

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood ABC ANIME tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
5.2 Logistikapartnerid on Omniva ja Itella SmartPOST.
5.3 Tarnimine toimub Eesti, Läti ja Soome piires.
5.4 Kõik laos olevad tooted tarnitakse üle Eesti 1-3 tööpäeva jooksul ja välisriikide piires 10 tööpäeva jooksul.
5.5 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest ABC Anime pangakontole.
5.6 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada  tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.7 Veebipood ABC ANIME ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viivitus on tingitud asjaoludest, mida veebipood ABC ANIME ei saanud mõjutada ega ette näha.
5.8 Kui olete valinud tarneviisiks pakiutomaadi teenuse, siis kauba saabumisel sihtkohta teavitatakse Teid SMS-i teel.

 

6. Tagastamisõigus

 

6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4).
6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.3 Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@abcanime.ee Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.
6.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.5 Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood ABC ANIME on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6.6 Veebipood ABC ANIME tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 

7. Vääramatu jõud

 

7.1 Veebipood ABC ANIME ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viivituse eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viivitus on tingitud asjaoludest, mida veebipood ABC ANIME ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8. Isikuandmete töötlemine

 

8.1 Veebipoe ABC ANIME isikuandmete vastutav töötleja on OÜ ABCANIME (registrikood 14041155) asukohaga Punane 6, tel + 372 6856 898 ja e-posti aadress info@abcanime.ee. Vastutav töötleja on Maksekeskus.
8.2 Milliseid isikuandmeid töödeldakse
 • −  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • −  kauba kohaletoimetamise aadress;
 • −  pangakonto number;
 • −  kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • −  klienditoe andmed.
  8.3 Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
  Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
  8.4 Veebipoel ABC ANIME on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
  8.5 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  8.6 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel ABC ANIME.

 

9. Pretensioonide esitamise kord

 

9.1 Veebipood ABC ANIME vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
9.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood ABC ANIME poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
9.3 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
9.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ABC ANIME ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood ABC ANIME.
9.5 Veebipood ABC ANIME ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@abcanime.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.7 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9.8 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.9 Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ABC ANIME ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ABC ANIME ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ABC ANIME ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.