Anixi põhikiri

Me oleme alustanud tööd oma enda põhikirjaga, mida saate siin lugeda (see pole pikk) ja tutvuda meie põhimõtetega. Me pole seda täitsa omast peast välja mõelnud, vaid selle aluseks on teise Türkiissinise organisatsiooni põhikiri, mis põhineb Frederic Laloux grandioosel raamatul „Reinventing organizations”.

Põhikirja täiendatakse ja see viimistletakse kõigi organisatsiooni liikmete poolt. Põhikirja järgimist on samuti kohustatud jälgima kõik organisatsiooni liikmed.

See sisaldab meie organisatsiooni kui terviku unikaalseid, evolutsioonilisi eesmärke.


Isemajandamine

 • Usaldus

– Me suhtume teineteisse, lähtudes eeldusest, et kõigi kavatsused on kõige paremad.

– Me usaldame ütlemata oma kolleege, seni kuni pole tõendeid selle kohta, et nad ei vääri meie usaldust.

– Vabadused ja kohustused on ühe mündi kaks poolt.

 • Info liikumine ja otsuste tegemine

– Kogu äriline informatsioon on igaühe omand.

– Kõik töötajad suudavad ebameeldivatele ja tundlike teemasid puudutavatele uudistele korrektselt reageerida.

Me usume kollektiivse teadmise jõudu. Keegi ei ole targem kui kõik teised. Seega tehakse kõik otsused sisemise konsultatsiooni protsessis.

 • Vastutustundlikus

– Kõik töötajad on täielikult organisatsiooni ees vastutavad. Kui me arvame, et mingisugused toimingud on vajalikud, siis oleme kohustatud pöörama sellele teiste tähelepanu. On vastuvõetamatu suhtuda oma võetud rolli ja vastutusse negatiivselt.

– Ära karda teistele nende kohustusi kommentaaride, soovituste või vastulausetega vormis meenutada.

Terviklikkus

 • Ühesugune väärtus

– Me oleme kõik põhimõtteliselt võrdsed.

– Samal ajal usume, et kogukond rikastub ainult siis, kui laseme igal liikmel anda oma unikaalse panuse, võttes arvesse erinevuseid kohustustes, hariduses, kogemustes, huvides, oskustes, iseloomuomadustes, maailmavaates jne.

 • Turvaline ja mugav töökoht

– Igale eluolukorrale saab läheneda hirmu ja eraldatuse vaatenurgast, kuid ka armastuse ja ühtsuse vaatenurgast. Me valime armastuse ja ühtsuse.

– Me püüdleme selle poole, et luua emotsionaalselt ja hingeliselt turvaline töökeskkond, kus kõik saavad käituda loomulikult ja olla nemad ise.

– Me tervitame armastuse atmosfääri, hoolivust, teenete tunnustamist, tänulikkust, uudishimu, rõõmu, maagiat ja kujutlusvõimet.

– Selliste sõnade  nagu „armastus”, „hoolimine” „teene”, „kõrgem eesmärk”„hingelisus” ja „missioon” kasutamine töökohas meid ei häiri.

 • Eraldatuse ületamine

-Me püüdleme sellise töökeskkonna poole, kus austatakse kõiki meie olemuse aspekte, nii füüsilisi, intellektuaalseid, emotsionaalseid ja hingelisi, ratsionaalseid ning intuitiivseid, naiselikke ja mehelikke. Me tunnistame, et me oleme kõik sügavalt seotud – et oleme osa suuremast tervikust, sealhulgas loodusest ja kõigist eluvormidest.

 • Õppimine

– Iga probleem, mis tekib kutsub meid õppima ja sisemiselt täiustuma. Me peame alati õpilasteks jääma. Me ei saa kunagi kõike lõpuni selgeks õppida.

– Läbikukkumine on alati uus võimalus kui me püüdleme suurema eesmärgi poole. Me arutame oma vigu avalikult ja õpime nendest. End probleemi eest peita või  eirada võimalust nendest õppida on vastuvõetamatu.

– Töökohta käivad märkused või väärikas vastuseis on mõeldud selleks, et teineteist kasvamises aidata.

– Me keskendume tugevatele, mitte nõrkadele kohtadele, võimalustele, mitte probleemidele.

 • Vastastikused suhted ja konfliktid

– Teisi on võimatu muuta. Muuta saab ainult iseennast.

– Me võtame vastutuse oma mõtete, uskumuste, sõnade ja tegude eest.

– Me ei levita kõlakaid. Me ei räägi kedagi taga.

– Me lahendame eriarvamused omavahel ega sega nendesse teisi inimesi.

– Me ei süüdista teisi oma probleemides. Kui meil tekib soov kedagi süüdistada, võtame seda kui kutset mõelda, sellele, kas probleem (ja selle lahendus) on meis endis.

Evolutsioonilised eesmärgid

 • Kollektiivne eesmärk

– Me näeme oma organisatsiooni kui hingestatud organismi, millel on oma evolutsiooniline eesmärk.

– Me püüame kuulda ja mõista, milline arengusuund on organisatsioonile parim, samal ajal meeles pidades, et selle arengu ühte või teise suunda sundimine on vastuvõetamatu.

 • Meie evolutsioonilised eesmärgid

– Olla oma tööstruktuuri ja suhtumisega töösse eeskujuks teistele organisatsioonidele ja inimestele.

– Olla pelgupaik neile, kes otsivad mõistmist, sõprust ja suhtlust.

– Hoida püüdlust maagiale, sest fiktsioonist leiame seda, mida vajame, kuid tõelisest maailmast ei leia.

– Anda tööd neile, kes jagavad samu huve ja püüdlevad samade väärtuste poole. Luua ja järgida oma ideaale.

 • Isiklik eesmärk

– Nii meie enda kui meie organisatsiooni jaoks peame välja selgitama, milline on meie isiklik kutsumus ning kuidas see haakub meie organisatsiooni evolutsiooniliste eesmärkidega.

– Me üritame täita oma kohustusi südamest ning nii, et meie motiivid poleks isekad.

 • Tuleviku planeerimine

– Püüdlused ennustada ja kontrollida tulevikku on mõttetud. Me teeme ennustusi ainult siis kui spetsiifilised olukorrad seda nõuavad.

– Elu rullub meie ees lahti heldemalt ja rikkalikumalt kui me loobume püüdlusest tulevikku kontrollida ja püüame selle asemel tunnetada muutusi enda ümber ja vastata neile.

 • Kasum

– Pikas perspektiivis ei ole organisatsiooni kõrgeim eesmärk ja vajadus teenida kasumit, omavahel vastuolus. Kui keskendud kõrgete eesmärkide saavutamisele, tuleb kasum ise järgi.